Cerca lliure

? La cerca es pot realitzar amb operadors:

Conté : Francisco Franco
(es busca "Francisco" i es busca "Franco" per separat, pot aparèixer "Francisco Domingo Guasc", etc)
Literal : "Francisco Franco"
(es busca la coincidència completa i només apareix quan la coincidència de les dues paraules concorda)
Comença per: Franci*
(Troba "França", "Francisco", "Francisca", etc)
Excloure : Francisco -Domingo
(Elimina la coincidencia de "Francisco" amb "Domingo" del resultat de la recerca)